You are here

Акценти
12/12/2018

Намалете риска с помощта на OiRA: нова инфографика за фризьорите

Интерактивната оценка на риска онлайн (OiRA) представя нова инфографика, която насърчава фризьорите да направят оценка на рисковете за безопасността и здравето при работа и да предприемат превантивни мерки.

В инфографиката са обобщени лесни стъпки за извършване на основана на участието оценка на риска съвместно с OiRA. Първо се извършва подготовка, идентифицират се основните рискове в сектора на фризьорството, след което се изготвя план с практически съвети за по-безопасна и по-здравословна работна среда.

Разгледайте инфографиката на вашия език и сами изпробвайте инструмента на OiRA за фризори във вашата страна.

Помогнете ни да популяризираме практиките за оценка на риска с OiRA като споделите #OiRAtools в социалните медии.