Акценти
03/01/2020

Хърватия поема председателството на Съвета на ЕС

По време на своето председателство на Съвета на ЕС, започващо на 1 януари 2020 г., Хърватия ще насърчава „силна Европа в един свят на предизвикателства“.

Хърватското председателство поема ангажимент за укрепване на Европейския стълб на социалните права и ползите му за гражданите на Европа по отношение на справедливите условия на труд и здравеопазването, както и за максимално увеличаване на възможностите, предлагани от цифровизацията по отношение на устойчивия растеж.

Научете повече за председателството на Съвета