Акценти
28/07/2020

Пандемията от COVID-19 засили необходимостта работещите да бъдат защитени от експозиция на биологични агенти

Image by anjawbk from Pixabay

С новия доклад, обобщаващ констатациите от мащабен проект на EU-OSHA, се цели да бъде повишена осведомеността относно експозицията на биологични агенти на работното място и да бъде предоставена важна информация за създателите на политики.

Експозицията на биологични агенти на работното място е свързана с редица здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания и алергии. Въпреки че е засегнат широк набор от професии, като цяло липсва осведоменост по въпроса.

Констатациите от проекта са особено важни предвид настоящата пандемия от COVID-19, като се подчертава значението на повишаването на осведомеността и превръщането в приоритет на всички равнища на превенцията на свързаните с работата заболявания, причинени от биологични агенти.

Прочетете съобщението за медиите, за да разберете повече

Изтегляне на окончателния доклад и резюмето

Научете повече за свързаните с работата заболявания, причинени от биологични агенти

Разгледайте презентациите в PowerPoint на проекта и направените констатации: за специалисти и неспециалисти