Акценти
16/04/2020

Епидемичен взрив на коронавирус (COVID-19) и здравословни и безопасни условия на работното място

Source: ecdc.europa.eu

Свързаният с EU-OSHA Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наблюдава отблизо разпространението на коронавируса и редовно публикува актуална информация и информационни материали на своя уебсайт.

Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ), както и Канадският център по здравословни и безопасни условия на труд (CCOSH), също публикуват практическа информация за работните места.

Посетете уебсайта на ECDC

Изтеглете ръководството на СЗО Подготовка на работните места за COVID-19

Запознайте се с информационната листовка за коронавируса на CCOHS

EU-OSHA's resources:

Допълнителни материали на СЗО и МОТ: