Кръгова икономика за по-устойчиво, по-безопасно и по-здравословно бъдеще на труда

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Кръговата икономика е от ключово значение в борбата с изменението на климата. Не може обаче да се развие устойчиво бъдеще, без да се гарантира безопасността и здравето при работа на работниците. Добрата новина е, че те могат да вървят ръка за ръка!

Нашето прогнозно проучване по темата бе насочено към бъдещето, за да проучи как ще изглежда светът през 2040 г. след прехода към кръгова икономика и как това ще се отрази на безопасността и здравето на работещите.

През тази втора фаза бяха адаптирани 4-те макросценария, разработени във фаза 1, а други 16 микросценария бяха изградени, за да обхванат различни групи работници, включително нискоквалифицирани служители и работници мигранти в строителството, транспорта, производството и други.

За да получите пълна представа, можете да видите доклада и резюмето.

Налични са и четири кратки резюмета за политиката, в които се разглеждат различни аспекти: ключови констатации, уязвими работници, работници от най-засегнатите сектори и насоки за основните заинтересовани страни.

Разгледайте тематичния раздел за кръговата икономика и нейното въздействие върху БЗР за повече информация и публикации