Рискови фактори, свързани с раковите заболявания в Европа — запознайте се с първите констатации от проучването на EU-OSHA за експозицията на работниците

Image

В помощ на борбата срещу професионалните ракови заболявания EU-OSHA проведе проучване на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания (WES). Целта е да се определят по-точно рисковите фактори на работните места, които могат да доведат до такова заболяване, като се предоставят актуални и изчерпателни данни, които да могат да се използват за превенция, повишаване на осведомеността и изготвяне на политики.

Проведени са интервюта с хиляди работници в шест държави — членки на ЕС (Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия), за да се оцени вероятната им експозиция на 24 известни рискови фактора, свързани с раковите заболявания, които включват промишлени химикали, вещества и смеси, получени в процес на производство, както и физически рискови фактори.

Проучването показва, че ултравиолетовото лъчение и дизеловите емисии са най-често срещаните рискови експозиции за раковите заболявания на работните места в Европа. Първите констатации предлагат също поглед към ценните данни, които могат да бъдат извлечени от WES.  

Прочетете информационното съобщение

Запознайте се с първите констатации и обобщение на методологията

Научете повече в нашия нов уеб раздел, посветен на WES