Могат ли цифровите системи за наблюдение да предефинират безопасността и здравето на работещите?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Въвеждането на цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР), като софтуерни приложения, камери и преносими устройства, може да направи работните места по-безопасни. Независимо дали целта е проактивна (превенция), или реактивна (намаляване), техният успех често зависи от точността на информацията, която събират и анализират. Също толкова важно е работодателите и работещите да разполагат с необходимата информация, за да могат да направят преценка за предимствата и недостатъците и да съдействат за успешното прилагане.

В два нови доклада се изследват предизвикателствата и възможностите на интелигентните цифрови системи за наблюдение на БЗР. В единия се разглеждат видовете цифрови системи за наблюдение, тяхното предназначение и приложение. В другия са представени примери с добри практики за успешно интегриране на нови системи за наблюдение на работното място.

Вижте докладите и обобщенията им:

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: приложения и предизвикателства

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: ресурси на работното място за проектиране, внедряване и използване

Научете повече в раздела Цифровизация на труда