Акценти
21/11/2019

Биологични агенти на работното място — какви са здравословните проблеми, които причиняват, и как да се справим по-добре с тях?

© INSHT

В новият ни доклад правим преглед на научната литература относно определени свързани с работата заболявания, като инфекциозни заболявания и алергии, причинени от биологични агенти. Включени са също така констатациите от експертно проучване и оценка на системите, използвани от държавите — членки на ЕС, за наблюдение на такива заболявания и експозиции. Включили сме препоръки за подобряване на наблюдението, стратегии за превенция и политики.

Това е част от по-голям проект за борба със свързаните с работата заболявания в предприятията в ЕС и гарантиране на по-добра превенция.

Прочетете прегледа на литературата и резюмето за биологичните агенти и свързаните с работата заболявания