Автоматизация на задачите в цифровата ера: проучване на възможностите и предизвикателствата

Image

© EU-OSHA

На работните места в ЕС все по-често се използва усъвършенствана роботика и изкуствен интелект за автоматизиране на задачите. Тя позволява на работниците да прехвърлят рутинни и рискови дейности с цел повишаване на безопасността и развитие на уменията, но поставя предизвикателства като прекомерна зависимост, загуба на самостоятелност и необходимост от подходящо обучение.

Автоматизацията на задачите е новата приоритетна област на кампанията „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“. Многобройни ресурси по темата, включително доклади, проучвания на конкретни случаи, кратки съобщения за политиката, информационен лист и презентация вече са на разположение на различни езици, а през следващите месеци ще бъдат публикувани и други материали! 

Научете всичко за автоматизацията на задачите.