От поточни линии до болници: 8 конкретни примера за въвеждане на сътрудничещи роботи за осигуряване на безопасността на работниците

Image

© FotoArtist - stock.adobe.com

Сътрудничеството с роботи с цел улесняване на работата и повишаване на безопасността вече не е част от бъдещето.

EU-OSHA анализира използването на роботиката и системите, базирани на изкуствен интелект (ИИ), за автоматизиране на задачите на работното място, като обръща специално внимание на въздействието им върху безопасността и здравето на работниците.

Целта е да се разбере как безопасно и ефективно да се интегрират тези системи, включително коботи (или сътрудничещи роботи), на работното място и те да бъдат по-скоро полезни, отколкото вредни.

Заключенията са изложени в осем примера, обхващащи различен професионален опит: автоматизиране на почистване на животински тор; производство на дъскорезници; монтажни линии и промишлено производство; шиене в автомобилната индустрия; палетиране и депалетиране; интелигентни автоматизации в производството на стомана; усъвършенствана роботика в производството на пластмасови изделия и изкуствен интелект в медицинската диагностика.

Скоро ще публикуваме сравнителен доклад с примери от практиката относно основаните на ИИ системи, и усъвършенствана роботика за автоматизиране на задачите.

Запознайте се с всички публикации за роботиката и изкуствения интелект.

Интересувате ли се? Научете повече за предстоящата кампания на EU-OSHA „Безопасна и здравословна работа в цифровата ера“ !