ИИ за управление на работещите: взема ли се предвид безопасността и здравето на работещите?

Image

© Peachayatanomsup- stock.adobe.com

Цифровизацията променя работното място и превръща основаните на ИИ технологии за управление на работниците (ИИУР) в приоритетна област за безопасността и здравето при работа (БЗР).

В най-новия ни документ се изследва връзката между ИИ и развиващата се динамика на управлението на работното място, като се използват патентни данни за анализиране на основаните на ИИ технологии за управление, техните предвидени функции и интеграция в различните сектори, както и потенциалните нови рискове за безопасността и здравето на работниците.

Като защитава нуждата от стратегически надзор на технологиите за ИИУР, той показва, че само малка част от тези патентовани технологии целят подобряване на благосъстоянието на работниците, и подчертава, че съображенията в областта на БЗР трябва да бъдат неразделна част от процеса на проектиране и прилагане на тези технологии.

Прочетете документа за обсъждане тук:

За да разгледате пълния спектър на ролята на изкуствения интелект в управлението на работниците, разгледайте всички свързани публикации