Акценти

Back to highlights

Поглед върху връзката между психосоциалните рискове на работното място и сърдечносъдовите заболявания: по-малко стрес за здраво сърце!

Image

© paru - stock.adobe.com

Докато работещото население като цяло се радва на по-добро здраве от тези извън пазара на труда, работните места също могат да причинят или да влошат заболяванията.

Над четири от всеки десет заети лица в Европа съобщават, че равнищата на стрес в работата им са се увеличили поради пандемията. Това напрежение, както и други психосоциални рискови фактори, например несигурност на работното място, продължително работно време и нагрубяване, повишават риска от развиване на сърдечни заболявания и инсулти.

Нашият нов документ за обсъждане „Връзките между експозицията на свързани с работата психосоциални рискови фактори и сърдечносъдовите заболявания“ представя връзката между двете и предлага препоръки за начините за тяхното предотвратяване.

Един цялостен подход, който обединява подкрепяща работна среда и здравословен начин на живот, е печелившата комбинация за защита от сърдечносъдови заболявания!