You are here

Акценти
06/07/2017

Триизмерният печат и наблюдението на трудещите се — нова индустриална революция?

Значението на технологиите на работното място постоянно се увеличава и резултатът е промени в трудовите практики на хората. Този процес е в полза на трудещите се, но може да доведе и до нови и възникващи рискове във връзка с безопасността и здравето при работа (БЗР). EU-OSHA публикува два нови експертни прегледа, в които е разгледано използването на конкретни видове технологии на работното място. В единия са представени триизмерният печат (технология на печатане с наслояване) и потенциалните нови рискове по отношение на надеждността, използваните материали, гъвкавата организация и монотонността на работата. Предмет на другия експертен преглед е наблюдението на трудещите се чрез технология за добро физическо и психическо здраве, която вече е решаващ фактор за промени на много работни места.

Прочетете за триизмерния печат на работното място

Научете повече за наблюдението на трудещите се