Акценти
20/12/2019

25 национални инициативи в областта на политиката с цел справяне със свързаните с работата МСС

Laura Artal via pixabay.com

Какво правят държавите в Европа и извън нея за справяне със свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС)? В нашите нови 25 проучвания на конкретни случаи се разглеждат различни национални инициативи в областта на политиката, имащи за цел превенция и управление на МСС. В тях се очертават постигнатото от всяка инициатива, факторите за успех и предизвикателствата, както и потенциала за прехвърляемост към други сектори или държави.

Свързаните с работата МСС се срещат изключително често и засягат неблагоприятно благосъстоянието на работниците, производителността на предприятията и икономиките. Тези кратки и информативни проучвания на конкретни случаи осигуряват представа за различните подходи към превенцията, като се подчертава значението на сътрудничеството, в което вземат участие всички заинтересовани страни.

Изтеглете националните проучвания на конкретни случаи в областта на МСС сега

Научете повече за свързаните с работата МСС в нашия специален уеб раздел

Прочетете последната ни публикация: Свързани с работата мускулно-скелетни смущения: разпространение, разходи и демографски данни в ЕС