Проучването сред заинтересованите страни за 2024 г. показва високо удовлетворение от работата на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Като цяло заинтересованите страни са изразили значително удовлетворение от работата на EU-OSHA, като 87 % от тях съобщават, че са доволни или много доволни. Оценката им обхваща и приноса на EU-OSHA за безопасността и здравето при работа (БЗР): повишена осведоменост относно рисковете за БЗР, повишена осведоменост за решенията относно рисковете за БЗР и подобрена БЗР на работното място, като 85 до 91 % от анкетираните отговарят положително.

Освен това те признават значението и добавената стойност на работата на EU-OSHA (83 %) и нейния принос за създаването на солидна доказателствена база чрез предоставянето на първични данни (88 %) и качествени изследвания (88 %).

В допълнение заинтересованите страни признават ролята, която EU-OSHA играе за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания (85 %), за засилване на социалния диалог, сътрудничеството и обмена (79 %), за предоставяне на помощ за определянето на бъдещи предизвикателства по отношение на БЗР и за насърчаване на готовността (90 %).

Разгледайте всички резултати от проучването сред заинтересованите страни от 2024 г.