Награди за добри практики за здравословни работни места

Четиринадесетото издание на наградите за добри практики в областта на здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) са част от кампанията за 2018—2019 г. Здравословните работни места управляват опасните вещества и с тях се отличават организации, които управляват активно рисковете, произтичащи от опасни вещества на работното място.

Наградите за добри практики в областта на здравословните работни места се връчват от EU-OSHA в сътрудничество с държавите членки на ЕС, за да се отличат постижения, които представляват изключителен и новаторски принос към безопасността и здравето при работа. Наградите служат и като платформа за обмен и популяризиране на добри практики в цяла Европа.

По-специално за изданието на наградите за 2018—2019 г. се търсят примери, които показват цялостен подход към управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) и реални подобрения по отношение на използването и работата с опасни вещества, които гарантират безопасни и здравословни условия на труд. Освен това независимото тричленно жури търси мерки, които са едновременно устойчиви и приложими в сходен контекст.

Наградени и отличени примери