2016—2017 г., кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.

Кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. има четири основни цели:

 1. Насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве от началото на трудовия живот
 2. Предотвратяване на проблеми със здравето през целия трудов живот
 3. Осигуряване на средства — за работодателите и работещите лица — за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
 4. Насърчаване на обмена на информация и добри практики

Обосновка

Защо е важна кампанията?

Европейската работна сила застарява. Пенсионната възраст се увеличава и се очаква трудовият живот да се удължи.

Работата е полезна за физическото и психическото здраве на човека, а доброто управление на безопасността и здравето при работа увеличава производителността и ефективността. Демографската промяна може да създаде проблеми, но чрез осигуряване на балансиран трудов живот те могат да бъдат преодолени.

Събития по време на кампанията

 • Начало на кампанията, април 2016 г.
 • Европейски седмици за безопасност и здраве при работа, октомври 2016 и 2017 г.
 • Присъждане на награди за добри практики в областта на здравословните работни места, април 2017 г.
 • Среща на високо равнище относно кампанията „Здравословни работни места“, ноември 2017 г.

В хода на кампанията ще се проведат също много събития от по-малък мащаб. Свържете се с нас и научете за работните срещи, семинарите и възможностите за изграждане на мрежи от контакти.

Кой може да участва? Как да се включите?

В кампанията могат да участват физически лица и организации с всякакъв размер от всички сектори, включително малки и средни предприятия. Това включва:

 • ръководители, началници и работници,
 • професионални съюзи и представители по безопасността и здравето при работа,
 • специалисти в областта на БЗР и човешките ресурси,
 • професионални асоциации,
 • учебни и образователни институции.

Приканваме ви да:

 • разпространявате материали на кампанията,
 • организирате дейности и събития,
 • използвате инструментите за управление във връзка с възрастта,
 • участвате в конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
 • се включите в европейските седмици за безопасност и здраве при работа през 2016 и 2017 г.,
 • станете официален или национален партньор на кампанията,
 • следите кампанията във Facebook, Twitter, LinkedIn и други социални мрежи.

Практическа помощ

След официалния старт през април 2016 г. на уебсайта на кампанията на www.healthy-workplaces.eu ще бъдат публикувани много материали. Например:

 • доклади и проучвания по конкретни случаи относно управлението на БЗР в контекста на застаряващата работна сила,
 • практически електронен наръчник относно управлението на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила,
 • презентации във формат PowerPoint, брошури, плакати и други материали от кампанията,
 • информация за конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места“,
 • инфографики,
 • анимационни видеоматериали.

 

Share this on: