По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — инструмент за визуализиране на данните

Image

Този инструмент за визуализиране на данните използва ключовите констатации на проект, осъществен от EU-OSHA по искане на Европейския парламент и целящ осмислянето на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила в ЕС.

Позволява достъпно представяне на данни за демографско развитие, заетост, условия на труд и здраве в контекста на застаряващата работна сила и на БЗР и свързаните с това политики за справяне с предизвикателствата.

Инструментът е интерактивен и потребителите могат:

  • да научат повече за предизвикателствата във връзка със застаряването на работната ръка в Европа;
  • да проверят за действащи политики, стратегии и програми на различните държави — членки на ЕС;
  • да разгледат различните демографски и социално-икономически аспекти, както и разликите в здравните и социалните системи сред четирите европейски „групи по страни“ и тяхната приложимост към развитието на политиките;
  • да използват „профилите по страни“, за да сравнят свързаните с възрастта мерки за БЗР и стратегиите за рехабилитация в тяхната страна с ЕС като цяло и с други европейски страни.

Предоставен е и речник на често използваните термини и потребителите могат да споделят инструмента за визуализиране на данните, например в Twitter и Facebook.

ДОСТЪП ДО ИНСТРУМЕНТА