You are here

Доклади с оценка на дейностите EU-OSHA

Програмите за оценка се осъществяват от EU-OSHA, за да се определи дали дейностите на Агенцията са ориентирани към потребителите и дали имат устойчив характер, както и за да се разбере дали се постигат целите.

Общата оценка на Агенцията и дейността й се извършва от външна организация веднъж на всеки пет години. По този начин се отчитат резултатите, постигнати от Агенцията.

По-долу ще намерите връзки към основните доклади с оценки на дейността на Агенцията (всичките са само на английски език).