Доклади от оценки на EU-OSHA

С цел подобряване на процесите на вземане на решение EU-OSHA предприема предварителни и последващи оценки съгласно член 29 от Финансовия регламент. Оценките се извършват, за да се определи дали работата на Агенцията е ориентирана към потребителите и дали са постигнати целите.

Оценките се основават на многогодишна програма за оценяване, съобразена с многогодишния програмен цикъл.

Общата оценка на Агенцията и дейността ѝ се извършва от външна организация веднъж на всеки пет години. По този начин се отчитат резултатите, постигнати от Агенцията.

По-долу ще намерите доклади от общи оценки на Агенцията и информация за изпълнението.

Общи оценки на EU-OSHA

Източници по темата

Публикации по темата

Инфографики