Доклади от оценки на EU-OSHA

EU-OSHA се стреми да подобри процесите на вземане на решения като предприема предварителни и последващи оценки съгласно член 29 от Финансовия регламент. Извършват се оценки, за да се прецени дали работата на Агенцията е полезна за потребителите, дали добавя стойност към други дейности, и дали целите са постигнати като цяло.

Оценките се извършват въз основа на многогодишна програма за оценяване, съобразена с многогодишния програмен цикъл.

Общата оценка на Агенцията и дейността ѝ се извършва веднъж на всеки пет години. От 2019 г. тази оценка се извършва от Комисията.

По-долу ще намерите препратки към доклади от общите оценки на Агенцията.

Общи оценки на EU-OSHA