You are here

Българско председателство на ЕС


BG-logo-2017Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

България поема председателството на 1 януари 2018 г. Настоящата председателска тройка (Естония, България и Австрия) ще продължи да изпълнява своята 18-месечна съвместна програма.

Българското председателство ще наблегне на:

  • Единодушие, чрез повишаване на сигурността на гражданите на ЕС и ефективно управление на миграцията.
  • Конкурентоспособност, чрез наблягане на укрепването на единния пазар.
  • Сплотеност, чрез инвестиране в икономическия растеж и работните места, за да се гарантира единство и солидарност.

Посетете уебсайта на българското председателство

Гледайте видеоклипа „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?“