2016 — Европейска година на борба с насилието срещу жените

European Year on Combating Violence Against WomenНасилието срещу жените е много голям проблем в Европейския съюз (ЕС): една на всеки три жени е била жертва на сексуално и/или физическо насилие. Насилието срещу жените е нарушение на основните права на жените за достойнство, равенство и достъп до правосъдие, като това е едно от най-широко разпространените нарушения на правата на човека. То няма географски, финансови, културни или социални бариери. Ето защо Европейската година на борба с насилието срещу жените 2016 си поставя за цел да премахне тази голяма пречка за равенството между половете в ЕС.

Насилието срещу жените включва всички актове на насилието, основано на пола, което води до (или има вероятност да причини) физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените. Това включва заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот. Освен това някои престъпления, свързани с насилие, засягат жените непропорционално, например сексуално нападение, сексуален тормоз, изнасилване, преследване и домашно насилие.

Европейската година има за цел да насърчи открития диалог и дискусията както в държавите от ЕС, така и между тях. Европейската година на борба с насилието срещу жените 2016 ще укрепи и засили дейностите на ЕС за повишаване на осведомеността относно насилието, основано на пола, като насърчи по-откритото съобщаване на проблема. Тя ще постави ударението и върху практически мерки за борба с насилието срещу жените и ще разгледа възможността за определяне на нови дългосрочни цели на политиката.

Научете повече за Европейската година на борба с насилието срещу жените 2016.

Статия в OSHwiki относно сексуален тормоз и виктимизиране: какво се случва на работното място

Информационни графики за сексуалния тормоз на работното място

Жените и безопасността и здравето при работа

Европейски институт за равенство между половете