От полза за всички: партньорите помагат на EU-OSHA да насърчава безопасния и здравословен труд в цифрова среда

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

От полза за всички: партньорите помагат на EU-OSHA да насърчава безопасния и здравословен труд в цифрова среда

Над 90 организации се обединиха с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и кампанията ѝ „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г., за да гарантират, че хората са поставени в центъра на цифровизацията на работното място. Присъединявайки се като официални партньори в кампанията „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“, те имат съществена роля за нейния успех, като същевременно се възползват от множество предимства и възможности.

Нашите партньори са двигател на успеха на кампанията „Здравословни работни места“. Техният експертен опит и ангажираност за осигуряване на благосъстоянието на работещите и конкурентоспособността на стопанската дейност усилват посланието, а голямото им многообразие е гаранция, че то достига до повечето отрасли и държави в Европа. Ползвайки се с доверието на EU-OSHA, както и на нейните мрежи, те са водещ пример за безопасността и здравето при работа в цифровата ера.

Уилям Кокбърн
изпълнителен директор на EU-OSHA

EU-OSHA приветства официалните партньори на кампанията (ОПК) — организации от различни отрасли в цяла Европа, сред които дружества и асоциации както от обществената, така и от частната сфера. Много от тях се включват за пореден път, за да потвърдят отново своята ангажираност за насърчаване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа, освен тях решиха да се присъединят и множество нови организации. Всички те вдъхновяват и насърчават останалите да управляват успешно безопасността и здравето на работещите в един все по-силно цифровизиран свят.

Като партньори на кампанията те участват активно в преки дискусии с работещи, организират и участват в семинари, посещения на място и филмови прожекции, създават иновативни начини за разпространение на информация чрез нови формати, като споделяне на истории или подкастове, и си сътрудничат с други партньори.

В кампанията за мускулно-скелетните смущения в периода 2020—2022 г. официалните партньори се включиха в 393 дейности и реализираха близо 1000 прояви за повишаване на осведомеността. Подобни стойности се очакват и от настоящата кампания, като в началото ще има две събития през 2024 г. за обмен на добри практики, организирани от ОПС Boehringer Ingelheim в Германия и ZF в Португалия за техни колеги. Тези дейности им дават възможност да си сътрудничат, да споделят добри практики в областта на БЗР и да обсъждат подходи в стратегията и политиката за решаване на проблемите на БЗР.

В замяна на своя ангажимент партньорите получават по-широка публичност, изключително право на достъп до инструменти и материали на кампанията, възможности за взаимодействия в мрежи и участия в прояви и други инициативи за обмен на знания.

Кампанията ще получи подкрепа също и от изключително полезната мрежа на EU-OSHA от фокусни точки представителите на EEN в областта на БЗР и медийни партньори, готови да подсилват посланията на кампанията и да повишават осведомеността чрез разнообразните си канали.

Notes to editor:

За кампанията „Здравословни работни места“

За кампанията „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ са в основата на мисията на EU-OSHA за по-безопасни и по-здравословни работни места в цяла Европа. Те са една от водещите дейности на агенцията за повишаване на осведомеността и носят основно послание: Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Провеждани от 2000 г. насам, кампаниите се превърнаха в най-големите по рода си в света. Богата информация и материали под формата на практически ръководства и инструменти са на разположение на всяка организация или компания, която иска да подобри безопасността и здравето на работното си място. Кампаниите включват ключови събития, в това число наградите за добри практики и филмовата награда „Здравословни работни места“ , с които се показва и отбелязва изключителният принос в насърчаването на БЗР, както и Европейските седмици за безопасност и здраве при работа, която се провежда всяка година през октомври.

Предишните издания бяха фокусирани върху превенцията и управлението на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), управлението на опасните вещества и насърчаването на здравословни работни места за всички възрасти. 

За EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители на Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и водещи специалисти от всички държави — членки на ЕС, и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

https://osha.europa.eu/bg