You are here

Съобщения за пресата
БЪРЗО СЪОБЩЕНИЕ - 21/06/2016 - 01:45

Повече от 100 партньори в цяла Европа се включиха в кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) потвърди включването на първата вълна от официални и медийни партньори на общоевропейската кампания за 2016— 2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“. В мрежата на официалните партньори на кампанията участват европейски и международни фирми и организации,представляващи различни сектори, в това число федерации на работодатели и на работници, технологични платформи, неправителствени организации и мултинационални дружества. Медийните партньори на кампанията също се присъединиха, за да съдействат за повишаване на осведомеността чрез своите публикации и в Интернет.

27% от работниците в ЕС предполагат, че няма да могат да вършат същата работа, докато навършат 60 години. Необходимо е да подобрим трудовия живот на работниците от всички поколения, като насърчаваме устойчивата работа и остаряването в добро здраве.

Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ поставя ударението върху устойчив трудов живот в контекста на застаряващата работната сила на Европа. Превенцията през целия професионален живот е ключово послание, като оценката на риска е основата за предотвратяване на трудови злополуки и заболявания в съчетание с рехабилитация, връщане на работа и учене през целия живот.

 

Д-р Криста Седлачек, директор на ЕU-OSHA, разясни значението на партньорите на кампанията: „27% от работниците в ЕС предполагат, че няма да могат да вършат същата работа, докато навършат 60 години. Необходимо е да подобрим трудовия живот на работниците от всички поколения, като насърчаваме устойчивата работа и остаряването в добро здраве. В основата на това е превенцията на риска. Включвайки се в кампанията за 2016—2017 г., организациите могат да бъдат за пример и да имат водеща позиция при прилагането на практически решения за управление на възрастта на работното място. Техният принос е много важен за запознаване на възможно най-широки кръгове с тази кампания.“

 

Първата вълна от включилите се официални партньори на кампанията се състои главно от организации, подновили своя ангажимент след успешното си участие в кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ през 2014—2015 г. Те могат да се възползват от многобройните предимства, предлагани от партньорството, между които увеличена видимост, инструменти и материали на кампанията, възможности за работа в мрежа и учебен обмен.

 

Разяснявайки своите очаквания като официален партньор на кампанията, Лука ВИЗЕНТИНИ, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), сподели, че „Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕТUC) очаква кампанията да повиши осведомеността относно необходимостта от участието на работниците и комисиите по безопасност, за да се подобри превенцията при всички възрасти и на всички работни места, както и необходимостта от действия на законодателно равнище за подобряване на условията на труд в Европа.“

 

Във връзка с участието на своята организация в кампанията, Маркус Й. Байрер, генерален директор на „Business Europe“, заяви, че: „Трябва да потърсим възможности работниците да останат на работа по-дълго време, в добро здраве и трудоспособни през целия си трудов живот. Същевременно трябва да избягваме обобщенията и стереотипите за хората във връзка с възрастта. Надяваме се, че кампанията ще помогне на работодателите, като им предостави полезна информация и инструменти в това отношение.“

 

Официалните партньори на кампанията имат също така възможност да участват в голям брой прояви и дейности, сред които и шанса да се състезават в специалната категория за партньори на кампанията за Наградите за добри практики за здравословни работни места. Проявите за обмен на добри практики, организирани от самите партньори, също ще се провеждат редовно по време на цялата кампания. Те представляват удобен случай за организациите да обсъдят и да се поучат взаимно относно успешните практики за управление в областта на БЗР във връзка със застаряването на работното място.

 

Кампанията предвижда през есента на 2016 г. да се присъедини нова вълна от партньори. ЕU-OSHA насърчава заинтересованите страни да кандидатстват онлайн до септември 2016 г.

 

Сред присъединилите се досега медийни партньори има журналисти и редактори, които работят в областта на БЗР в цяла Европа и използват мрежите си и печатните си материали, както и социални медийни канали, като съдействат за популяризиране на кампанията и нейните послания. Те организират също така различни прояви, включват материали на кампанията в учебни курсове, популяризират конкурса „Европейски награди за добри практики“ и насърчават номинациите.

 

Връзки:

 

Официални партньори на кампанията за 2016— 2017 г.:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Медийни партньори на кампанията за 2016— 2017 г.:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) (2015 г.), „Шесто европейското проучване на условията на труд, 2015 г.“.

Бележки към редактора: 
1.

Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. повишава осведомеността относно значението на доброто управление на здравословните и безопасни условия на труд и превенцията на рисковете през целия професионален живот и разпределянето на работата според индивидуалните способности — както в началото, така и в края на професионалния живот на работника. Както и предишните кампании за здравословни работни места, така и тази кампания се координира на национално равнище от фокусните точки на EU-OSHA и се подкрепя от официалните партньори на кампанията и медийните партньори.

Кампанията стартира на 15 април 2016 г. Основните дати в календара на кампанията включват Европейските седмици за безопасност и здраве при работа (октомври 2016 г. и 2017 г.) и церемонията по връчване на наградите за добри практики за здравословните работни места (април 2017 г.) Кампанията ще приключи със среща на високо равнище за здравословните работни места (ноември 2017 г.), когато всички онези, които са допринесли за кампанията, ще се срещнат с EU-OSHA, за да направят равносметка на постиженията на кампанията и изведените поуки.

2.

Двугодишните кампании „Здравословни работни места“ се провеждат в над 30 европейски държави и са признати за най-големите в света кампании от този тип, посветени на здравето и безопасността при работа. Основното им послание е, че успешното управление на безопасността и здравето на работното място е полезно за работниците, бизнеса и обществото като цяло.

3.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за това Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1994 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС-28 и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

http://osha.europa.eu