На срещата на върха за здравословни работни места през 2022 г. се отбелязва най-голямата в света кампания за безопасност и здраве при работа

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

На срещата на върха за здравословни работни места през 2022 г. се отбелязва най-голямата в света кампания за безопасност и здраве при работа

Днес Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) даде начало на срещата на върха за здравословни работни места през 2022 г. Конференцията има за цел да изтъкне знанията и опита, натрупани през последните две години в рамките на кампанията „Здравословните работни места облекчават товара“

Кампанията на EU-OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“ спомогна за повишаване на осведомеността относно начините за ефективно предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения, които продължават да будят сериозно безпокойство. Поздравявам партньорите на кампанията за тяхната ангажираност и очаквам оживен обмен на мнения на срещата на върха относно допълнителните възможности да защитим здравето на работещите.

Никола Шмит, член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права

На 14 и 15 ноември в Билбао ще се съберат водещи експерти и политически отговорни лица, за да обсъдят основните резултати от кампанията, и да обменят гледни точки относно бъдещите стратегии за предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) (увреждания на мускулите, ставите и сухожилията).

Никола Шмит, член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права, подчертава постиженията на кампанията до момента:

„Осигуряването на безопасност, целесъобразност и здравословна среда на работното място е сред основните цели на Европейския стълб на социалните права. Миналата година Комисията представи Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., която има за цел управление на промените, подобряване на превенцията и повишаване на готовността. Кампанията на EU-OSHA „Здравословните работни места облекчават товара“ спомогна за повишаване на осведомеността относно начините за ефективно предотвратяване на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения, които продължават да будят сериозно безпокойство. Поздравявам партньорите на кампанията за тяхната ангажираност и очаквам оживен обмен на мнения на срещата на върха относно допълнителните възможности да защитим здравето на работещите“.  

Уилям Кокбърн, временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на EU-OSHA, разяснява обхвата на проблема:

„Въпреки че МСС са предотвратими, те остават най-често срещания здравен проблем в Европа, свързан с работата. Както физическите, така и психосоциалните рискови фактори (като прекомерното работно натоварване) допринасят за развитието или изострянето на МСС. Положението несъмнено се влоши с промените в работната среда, които в последно време се дължат на пандемията от COVID-19. Неотдавнашното ни проучване OSH Pulse survey потвърждава, че 30 % от работещите страдат от проблеми с костите, ставите или мускулите, или от болка, 27 % — от стрес, депресия или тревожност и 37 % — от обща умора. За съжаление, тази тенденция вероятно ще продължи на работните места след пандемията. Нека продължим да работим за намаляване на тези числа!“

„В сесията по откриването ще участват няколко високопоставени оратори, които ще разискват как да се облекчи натоварването за работещите в ЕС, включително:  

  • Никола Шмит, член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права,
  • Йоланда Диаз Перез, втори заместник министър-председател и министър на труда и социалната икономика в правителството на Испания
  • Идоя Мендия Куева, втори заместник министър-председател и министър на труда и заетостта в баското правителство, и
  • Драгош Пислару, председател на Комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент.

Катержина Щепанкова, заместник-министър на труда и социалните въпроси, представител на чешкото председателство на Съвета на ЕС, принос към дискусията с видеообръщение.

Изследователи и представители на националните и европейските органи споделят своите възгледи в три паралелни сесии: предизвикателства и иновативни решения за инспекции на МСС в предприятията; ефективна подкрепа за хроничните МСС; както и връзката между МСС и психосоциалните рискове.

Обсъжданията не спират тук, като срещата на върха обещава още интересни изводи в областта на БЗР в новия свят на труда: основна реч на тема „Как да направим безопасни за работещите алгоритми“, последвано от панелна дискусия по темата.

Една от основните теми на срещата е церемонията по връчването на награди за добри практики за здравословни работни места, в които се връчват осем основни и осем поощрителни награди на организации, въвели иновативни превантивни мерки за БЗР.

В събитието са включени и поощрителните награди EU-OSHA EEN OSH за 2022 г. В рамките на тази програма с награди EU-OSHA и Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) си сътрудничат за увеличаване на осведомеността относно значението на БЗР в малките и средните предприятия (МСП.)

Приканваме всички, които се интересуват от БЗР и МСС, да гледат излъчването на срещата на живо онлайн. Последвайте ни в Twitter с хаштаговете #EUOSHAsummit и #EUhealthyworkplaces.

В заключение, EU-OSHA планира следващата кампания за здравословни работни места за 2023—25 г.: „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“, която предстои да започне през октомври 2023 г.

Връзки:

Notes to editor:

Кампания „Здравословни работни места“ (2020—2022 г.)

Кампанията за здравословни работни места 2020—2022 г., „Здравословните работни места облекчават товара“, има за цел да повиши осведомеността за свързаните с работата МСС и да разпространи информация за начините, по които те могат да бъдат предотвратени и управлявани. Кампанията се координира на национално равнище от фокусните точки на EU-OSHA и се подкрепя от официалните партньори на кампанията и медийните партньори, както и мрежата „Enterprise Europe“. Тя има шест основни цели:

  • да повиши осведомеността за това колко е важно да се предотвратяват МСС, като предоставя факти и цифри относно излагането на МСС и въздействието им върху хората, фирмите и обществото;
  • да насърчи оценката на риска и проактивното управление на МСС, като предостави достъп до подходящите инструменти, насоки и аудиовизуални и други подкрепящи материали;
  • да покаже, че МСС са проблем за всички, но могат успешно да се овладеят;
  • да се подобрят познанията за новите и възникващите рискови фактори за МСС;
  • да се покаже колко важно е да се подкрепят работниците с хронични МСС, така че те да могат да се включат отново на работното място и да бъдат част от него, и да се покаже как може да се постигне това;
  • да се насърчи ефективно сътрудничество, като се съберат заедно различните заинтересовани страни и се улесни обменът на информация и добри практики.