Годишен доклад на EU-OSHA за 2017 г. — Отчитане на постиженията и определяне на цели в перспектива

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/06/2018 - 01:00

Годишен доклад на EU-OSHA за 2017 г. — Отчитане на постиженията и определяне на цели в перспектива

Някои акценти от годината:

В доклада е представен също общ преглед на плановете на Агенцията за 2018 г. и през следващите години, включително във връзка с кампанията за 2018—2019 г. „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

Прочетете годишния доклад за 2017 г. (на английски език) и резюмето (във всички езикови версии)

Share this on: