You are here

Прес зала

Какво ново
14/06/2018

2017 г. беше белязана от постоянния ангажимент на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. Приключи кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

Съобщения за пресата

26/06/2018 - 01:30

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обявява официалните и медийните партньори, участващи в нейната общоевропейска кампания за безопасност и здраве при работа „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ за 2018—19 г. Подкрепата на тези партньори е изключително важна за успеха на кампанията, която на свой ред им осигурява множество ползи и възможности.

19/06/2018 - 01:30

На 19 юни Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е домакин на конференция на високо равнище в Брюксел, на която ще бъдат проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа.