You are here

Прес зала

Какво ново
13/02/2018

Опасните вещества все още са сериозен проблем, свързан с безопасността и здравето на работното място, който засяга милиони работници в Европа. Но мащаба на експозицията и свързаните рискове често се подценяват или пренебрегват.

Предстоящата кампания на EU-OSHA „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ отправя предизвикателство към често срещани погрешни схващания, повишава осведомеността за рисковете и разпространява добри практики и ресурси за ефикасно управление на опасни вещества на работното място.

Съобщения за пресата

25/01/2018 - 01:45

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) организира семинар във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работниците от микро- и малки предприятия (ММП) с любезното участие на комисар Мариане Тейсен и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе на 25 януари в Билбао и ще съвпадне с публикуването на два нови доклада, в които ще се представят последните резултати от проекта на EU-OSHA за ММП.

21/11/2017 - 01:30

Водещи европейски експерти по безопасността и здравето при работа (OSH) се събраха днес в Билбао, Испания, за срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Тази среща на високо равнище бележи края на изключително успешната кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“, насочена към насърчаване на устойчив трудов живот в контекста на застаряваща европейска работна сила.