Хората и мястото са в центъра на честванията на 25-ата годишнина на EU-OSHA

Билбао

От 1996 г. насам EU-OSHA избра за свой дом оживения град Билбао. Подобно на много индустриализирани райони, Билбао, промишлен център през 19-и и 20-и век, преживява дълбока рецесия след упадъка на тежката промишленост. Въпреки това градските власти виждат светло бъдеще за Билбао и до 90-те години на миналия век вече са насочили значителни инвестиции към съживяване на изоставените промишлени зони и привличане на секторите на културата и туризма. За времето, през което се помещава в града, EU-OSHA стана свидетел на откриването на емблематичния музей „Гугенхайм“, връчването през 2010 г. на първата награда „Lee Kuan World City Prize“ на кметството на Билбао и обявяването на града за Европейски град на годината на наградите „Urbanism“ през 2018 г.

© EU-OSHA / David Tijero

Сред европейските среди EU-OSHA вече е известна като „Агенцията в Билбао“ — прякор, признаващ специалните и взаимноизгодни отношения между града и организацията. Не е изненада, че EU-OSHA поддържа добри отношения с властите в Билбао. Тя си сътрудничи и с Osalan, баския орган за безопасност и здраве при работа (БЗР).

Най-ценният актив на EU-OSHA — нейните служители

EU-OSHA няма съмнения, че най-ценният ѝ актив са нейните опитни и мотивирани служители. Всички членове на персонала са експерти в своята област: БЗР, комуникации, информационни технологии, финанси, човешки ресурси, администрация и изграждане на мрежи. Включващи понастоящем представители на 16 държави — членки на ЕС, те са въплъщение на европейската култура на EU-OSHA.

„Изключително компетентен и мотивиран персонал. Наличието на квалифициран персонал на всяко едно равнище и голямото разнообразие от европейски националности спомагат за създаването на силна европейска култура. EU-OSHA ми беше като семейство“.

Д-р Юка Такала, бивш директор на EU-OSHA

В замяна на това EU-OSHA се грижи за своите служители, като им осигурява висококачествените условия на труд, за които провежда кампании в цяла Европа. Те включват ергономични работни станции и оборудване и прилагане на политика и план за превенция на стреса, насочени към БЗР както във физически, така и във психически аспект.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA има за цел да осигури най-добрите условия на труд в съответствие с Рамковата директива за БЗР както на своите служители, така и на своите изпълнители. Агенцията се ангажира също така да намали своя „отпечатък върху околната среда“, например чрез инсталиране на модерна енергийно ефективна система за осветление и електричество, намаляване и рециклиране на офис отпадъците, използване на екологични почистващи продукти и наемане на изпълнители, които споделят нейните ценности.

На въпроса коя е или е била най-добрата част от работата с EU-OSHA настоящи и бивши служители и партньори отговарят единодушно: техните колеги.

„Моите колеги, включително високо квалифицираният персонал на EU-OSHA... Пътуването до Билбао за мен е като завръщане у дома... Научавам много от колегите си“.

Кароли Дюри, заместник-председател на управителния съвет на EU-OSHA

През 25-те години на съществуване на EU-OSHA служителите и град Билбао бяха в основата на успеха на Агенцията. Честванията на 25-ата годишнина са израз на признателност към хората — от миналото и настоящето — чиито умения, отдаденост и ентусиазъм превърнаха EU-OSHA организацията, която е днес, и които работиха в партньорство за една безопасна и здрава Европа.