Нашата история, нашето бъдеще в поредица от статии

Image

Прочетете за историята на безопасността и здравето при работа (БЗР) в ЕС и основните събития, довели до основаването на EU-OSHA. Научете повече за това как работи EU-OSHA, за нейните мрежи и бенефициери и водещите ѝ проекти. Открийте също какво крие бъдещето за БЗР и факторите, които влияят на тези условия.