25 години работим заедно за една по-безопасна и здравословна Европа

Image

През 2019 г. EU-OSHA отбелязва 25 години съвместна работа в името на това работните места в Европа да станат по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни. Тук ще намерите цялата информация за 25-ата годишнина от основаването на EU-OSHA.

EU-OSHA става част от Европейския проект

Безопасността и здравето при работа (БЗР) са в основата на Европейския проект от самото начало със създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Основното събитие за безопасността и здравето при работа (БЗР) в развиващия се ЕС е публикуването на Рамковата директива (89/391/EEC) през 1989 г. С нея се установяват общи принципи и оценката на риска се поставя в центъра на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа. В началото на 90-те години, всяка година в Европа стават над 4 милиона трудови злополуки, 8000 от които с фатален край. В отговор на тези шокиращи данни Европейската комисия обявява 1992 година за Европейска година на безопасността и здравето при работа. Това полага основите за сформирането на EU-OSHA през 1994 г., а останалото е история.

Какво крие бъдещето?

Последните 25 години бяха време на значителни промени в областта на труда и на безпрецедентни промени в ЕС. Бъдещето е несигурно и несъмнено ще донесе нови предизвикателства в резултат на развитието на технологиите, на политическия и обществен натиск, на промените в икономиката, демографията и самия ЕС. Стабилните отношения на EU-OSHA с всичките ѝ партньори — Европейската комисия, националните фокусни точки, социалните партньори, партньорите в кампании и заинтересованите страни — ще бъдат от голяма полза при справянето с тези предизвикателства.

Каквото и да донесе бъдещето, EU-OSHA и нейните партньори ще продължат да се стремят да направят Европа едно по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно работно място.